slider

On-line magazíny spoločnosti Averia sa stali vyhľadávanou komunikačnou platformou pre rad kľúčových osobností korporátneho segmentu na Slovensku a v Českej republike. Svojim zameraním oslovujú nielen komunity IT špecialistov a odborníkov ale aj predstaviteľov manažmentu firiem, u ktorých nie je IT primárna špecializácia, ale potrebujú mať v tejto oblasti prehľad z hľadiska nákladov, využiteľnosti a pridanej hodnoty jednotlivých riešení. V neposlednom rade tieto magazíny oslovujú komunity vendorov, distribútorov, resselerov a integrátorov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou diania na trhu ICT. Vďaka presnej vyhradenosti a striktnej špecializácii se nám darí pravidelne komunikovať s 40 000 čitateľmi z vyššie vyššie uvedených oblastí. Vysoká profesionalita komunít dodáva najvyššiu kvalitu komunikácie tak zo strany prispievateľov ako aj našich čitateľov.

 

ITSEC NETWORK NEWS

ITSEC NETWORK NEWS

je odborný on-line magazín, ktorý informuje o novinkách v širokom obore bezpečnosti informačných technológií. Prináša odborné články o možnostiach zabezpečenia firmy z rôznych uhlov a ponúka informácie a rady, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní ako riešiť rôzne typy hrozieb, ktoré dnes a denne útočia na všetky spoločnosti na svete.

 

 
NETGURU NETWORK NEWS

NETGURU NETWORK NEWS

je najvýznamnejší on-line magazín venujúcí sa sieťovým a telekomunikačným technológiám. Odborné články a komentáre z tejto oblasti ponúka informácie a rady, ktoré pomôžu pri rozhodovaní ako riešiť v dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej dobe početné špecifikácie pri návrhu, stavbe a údržbe rôznych typoch firemných sietí.

 
 
IOT NETWORK NEWS

IOT NETWORK NEWS

je medzinárodná technologicko-informačný komunitná platforma, ktorá združuje a prepája informácie o témach IOT a Smart cities na jednom mieste. Platforma ma za cieľ prepájať rôzne pohľady na tieto témy z pohľadu vládnych a štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti, školstva, ale aj komerčných subjektov.

 

 
RESELLER CHANNEL NETWORK NEWS

RESELLER CHANNEL NETWORK NEWS

je odborný on-line portál určený tým resellerom, dealerom, prodejcom ICT produktov a technológií, ktorí potrebují k svojmu biznisu odborné rady a informácie, ktoré dnes v ICT médiách chýbajú.

 
 
ICT NETWORK NEWS

ICT NETWORK NEWS

20 stránkový tlačený časopis zahrnujúcí kompiláciu noviniek prezentovaných na portáloch spoločnosti Averia, Ltd. Distribuovaný na nejdôležitejších konferenciách v ČR a SR, oslovuje cielene väčšinu ICT firiem.

 

 
newsletter

eNewsletter

Elektronický newletter, obsahujúci kompiláciu portálov společnosti Averia. Tieto newslettery sú distribuované na registrovaných členov vybraného portálu.

 
 

Staňte sa členom komunity

Otvorte si prístup k špičkovým manažérom v Strednej s Východnej Európe, ale i zo sveta. Využijte možnosť bezprostredne konzultovať alebo porovnávať ich skpsenosti s ICT pri riešení daných problémpv. Objavte nové možnosti zvýšenia efektivity alebo zníženia nákladov. Neobmedzujte vaše znalosti len na oficiálne ponuky a marketingové prezentačné akcie výrobcov. Naše komunity vám otvárajú priestor na neformálnu diskusiu, pri ktorej budete môcť využívať výhody nadštandardných dlhodobo budovaných vzťahov už dnes. Informace o dianí vo svete korporátneho IT nielen v CEE, ale i vo svete. Prehľad o najnovších trendoch, produktoch a udalostiach poskytujeme prostredníctvom renomovaných osobností reprezentujúcich rešpektované pozície na poli svetového IT.

avv
avv
avv
avv
Loga
Banners
Small magazines - 160X160px
Main magazines - 728X90px
Main ICT NN - 716X268px