Září
PoÚtStČt
1

KONFERENCE 'FASCIA IN SPORT and MOVEMENT "Více se vnímejte!”

2
3

Jak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

4

Účinné taktiky ve vyjednávání

Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II

Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I

STĚŽEJNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE a jeho aktuality

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery

Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II

Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I

Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Hodnocení zaměstnanců I - Řízení podle cílů

Sebeprezentace u přijímacího pohovoru

5

Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka - rekvalifikační kurz

SCRUM Product Owner

BABOK Intro

Systémy odměňování a benefitů v praxi

CSS – pro pokročilé

TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu

CHARISMA - jak ho vytvořit, rozvíjet a využívat při obchodním jednání

Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II

Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I

Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Práce s hlasem a rétorika

6

SCRUM Product Owner

Crawling & Indexing: Technical SEO basics that drive revenue

Myšlenkové mapy prakticky a efektivně

CSS – pro pokročilé

TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu

MEET & GREET Radkin Honzák

Myšlenkové mapy prakticky a efektivně

Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II

Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I

Jak úspěšně jednat s lidmi - lepší sebepoznání a poznání druhých

Práce s hlasem a rétorika

7

2018 European Convention, "Freedom"

CSS – pro pokročilé

ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Interní komunikace a její důležitost v období změn

8

2018 European Convention, "Freedom"

10. soběslavská celostátní odborná konference zdravotních sester

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

9

2018 European Convention, "Freedom"

10

MICROSOFT WORD – KURZ PRO POKROČILÉ

DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE

Řešení obtížných komunikačních situací

Prodej po telefonu

ADOBE TRIPTYCH ADOBE ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN

Stress Management, Work-life balance

Přípravný kurz k certifikaci manažera EMS a auditora EMS

Systém environmentálního managementu - EMS

Stress Management, Work-life balance

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Stress Management, Work-life balance

11

MICROSOFT WORD – KURZ PRO POKROČILÉ

Zvládání konfliktů v komunikaci

Jak se efektivně učit

ADOBE TRIPTYCH ADOBE ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN

Efektivní komunikace ve firmě

Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe

Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe

FACILITY MANAGEMENT - aktuality, novinky, trendy

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

MEET & GREET Tomáš Šebek

Efektivní komunikace ve firmě

Stress Management, Work-life balance

Manažerská akademie I

Manažerská akademie III - Praktická asertivita a zvládání konfliktů

12

KURZ PREZENTACE S VYUŽITÍM POWERPOINTU – TIPY JAK POSLUCHAČE NEUSPAT, ALE ZAUJMOUT!

Efektivní řízení projektů

Pomáhají firemní dary mladým lidem nebo institucím?

Talent Management a řízení kariéry aneb efektivní nástroj pro udržení lidského kapitálu

PR Summit 2018

Efektivní řízení projektů

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Efektivní komunikace ve firmě

Stress Management, Work-life balance

KURZ PREZENTACE S VYUŽITÍM POWERPOINTU – TIPY JAK POSLUCHAČE NEUSPAT, ALE ZAUJMOUT!

Manažerská akademie I

Manažerská akademie III - Praktická asertivita a zvládání konfliktů

Asertivita

13

KURZ PREZENTACE S VYUŽITÍM POWERPOINTU – TIPY JAK POSLUCHAČE NEUSPAT, ALE ZAUJMOUT!

Osobní produktivita pro každého • ve třech krocích

Umění přesvědčit - strategie argumentace

Efektivní řízení projektů

Řešení konfliktů

Umění přesvědčit - strategie argumentace

Mistr - úroveň II

FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech

Solution Day 2018

Efektivní řízení projektů

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Umění přesvědčit - strategie argumentace

Řešení konfliktů

KURZ PREZENTACE S VYUŽITÍM POWERPOINTU – TIPY JAK POSLUCHAČE NEUSPAT, ALE ZAUJMOUT!

Asertivita

Emoční inteligence

14

Kurz umění vyjednávat

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Umění přesvědčit - strategie argumentace

Solution Day 2018

Desatero užitečné komunikace

Umění přesvědčit - strategie argumentace

Řešení konfliktů

Emoční inteligence

15 16

ZONER PHOTO STUDIO – ZÁKLADNÍ KURZ

17

AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ HLAVĚ

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM

Sdílení zkušeností mezi byznysem a veřejnou správou v podpoře (genderové) diverzity

Videa jako nástroj pro budování značky

Time Management

Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení

Prezentační dovednosti

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku

SRÁŽKY ZE MZDY

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

English for Human Resource Professionals

Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů

Kompetence a role asistenta pedagoga

Time Management

Prezentační dovednosti

Time management

18

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ANEB JAK VÉST A MOTIVOVAT LIDI K VYŠŠÍM VÝKONŮM

Osobní produktivita pro každého • ve třech krocích

Jak řešit krizové situace ve vyjednávání

Mezigenerační vztahy, hodnoty a spolupráce

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - INTENZIVNÍ TRÉNINK

Ucelený základ facilitace

Zpětná vazba prakticky

Jak inovovat v době kybernetizace

ENNEA večery „SEN“

Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti

Vyjednávání nejen pro manažery

Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu - cyklus III

Profesionální péče o zákazníka

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

STYLISTIKA SOUČASNÉ ČEŠTINY

Mezinárodní konference Icolle 2018

Cesta k vítězství: Strach jako energie

Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu - cyklus III

Vyjednávání nejen pro manažery

Time Management

Prezentační dovednosti

Sebekoučování

19

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – JAK DÁT PREZENTACI ŠŤÁVU

Osobní produktivita pro každého • ve třech krocích

Jak řešit krizové situace ve vyjednávání

Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu

EDU TALK - Jaké jsou vaše kompetence facilitátora?

Remote collaboration management

Využití typu osobnosti při vedení podřízených - "barevná typologie"

Základy projektového řízení

Minimum celního deklaranta

Management rizik

Profesionální telefonická komunikace

Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu

ZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Forbes NEXT BIG THING

Remote collaboration management

Snídaně s KOVYM

Spolupráce v paliativní péči

Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu - cyklus III

Vyjednávání nejen pro manažery

Prodejní dovednosti II

Sebekoučování

20

KURZ ROZVOJE EMOČNÍ INTELIGENCE – NECHTE SPOLUPRACOVAT IQ S VAŠÍM EQ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – NEVERBÁLNÍ A VERBÁLNÍ KOMUNIKACE, ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

Osobní produktivita pro každého • základní principy ve třech krocích

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE S OSOBITÝM STYLEM A JISKROU

Analýza e-commerce webu pomocí uživatelského testování

ITIL® Practitioner

Základy projektového řízení

Setkání mistrů 2018 - září

Základy controllingu pro manažery neekonomy - řízení pomocí fyzických výkonů

Asertivita v praxi

EMPLOYER BRANDING EXPERIENCE 2018

Forbes NEXT BIG THING

Asertivita v praxi

KURZ ROZVOJE EMOČNÍ INTELIGENCE – NECHTE SPOLUPRACOVAT IQ S VAŠÍM EQ

Prodejní dovednosti II

21

KURZ ROZVOJE EMOČNÍ INTELIGENCE – NECHTE SPOLUPRACOVAT IQ S VAŠÍM EQ

KONFERENCE „MEZINÁMI“

ITIL® Practitioner

Kurz asertivity v praxi I.

Leadership - vedení lidí

Projektový manažer jako leader

XV. ročník konference Hradecké dny sociální práce

WEBEXPO 2018

Asertivita v praxi

KURZ ROZVOJE EMOČNÍ INTELIGENCE – NECHTE SPOLUPRACOVAT IQ S VAŠÍM EQ

22

KONFERENCE „MEZINÁMI“

INDC 2018

XV. ročník konference Hradecké dny sociální práce

WEBEXPO 2018

23

INDC 2018

24

POUŽIJTE HLAVU

Názorová manipulace, její zdroje a jak ji rozpoznat

Prezentační dovednosti

Kreativní řešení problémů

WORDPRESS ZÁKLADY

Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice

Logistika skladování

APQP a PPAP

Vedení pracovního týmu

Specifika práce HR manažera v mezinárodním prostředí

Stroje a zařízení pro výrobu plastů

Řízení toku hodnot - Value Stream Mapping

Logistika skladování

Čtení výkresové dokumentace

SEO – ÚVOD DO INTERNETOVÉHO MARKETINGU

INDC 2018

Prodej jako hra

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených

Vedení pracovního týmu

Kreativní řešení problémů

Koncentrace nejen v open space

Počítač pro úplné začátečníky

25

Prevence stresu z pohledu zaměstnavatele

EXCELENTNÍ PAMĚŤ NENÍ POUHOU ILUZÍ

ATTACHMENT V DOSPĚLOSTI: Jak ovlivňuje attachmentový styl naše dětství, náš dospělý život a schopnost být dobrým rodičem?

Praktické dovednosti obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž

Koučink jako manažerský styl

Cesta k vítězství: Strach jako energie

Jak nastavit férové podmínky pro agilitu, aby byla k užitku

Od manažéra k lídrovi 2018

TECHNIKY MINDFULNESS A PRÁCE S EMOCEMI

Kreativní řešení problémů

Biosyntéza pro učitele a školní psychology - úvodní workshop

HR controlling

Základy marketingu

INDC 2018

RÉNOVÁNÍ MOZKU - memory jogging

VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených

GDPR pro obce a kraje. Nová právní úprava ochrany osobních údajůReprezentace a jednání - 5 pravidel dokonalé sebeprezentace

Cesta k vítězství: Úspěch versus etika a morálka

Vedení pracovního týmu

Počítač pro úplné začátečníky

26

KURZ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – REALIZUJTE SVÉ PLÁNY BEZ ZBYTEČNÝCH PROBLÉMŮ

Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Koučink jako manažerský styl

Zábavná angličtina i čeština pro správce a programátory

Zábavná angličtina i čeština pro správce a programátory

Vedení personální agendy v praxi

MS WORD - PRO POKROČILÉ

Vedení pracovního týmu

KURZ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – REALIZUJTE SVÉ PLÁNY BEZ ZBYTEČNÝCH PROBLÉMŮ

Zábavná angličtina i čeština pro správce a programátory

Počítač pro úplné začátečníky

27

KURZ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – REALIZUJTE SVÉ PLÁNY BEZ ZBYTEČNÝCH PROBLÉMŮ

Komunikační dovednosti I.

KURZ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – REALIZUJTE SVÉ PLÁNY BEZ ZBYTEČNÝCH PROBLÉMŮ

Komunikace s médii pro manažery

Komunikace s médii pro manažery

Komunikace s médii pro manažery

Počítač pro úplné začátečníky

28 29

Conference: Psychosis and Psychoanalysis

Předporodní příprava

30

NutriGeeks 2018 - výživová konference