slider

Projekt jehož cílem je vybudování unikátního centra pro simulace a modelování v medicíně, byl podpořen k financování

13.10.2017

VFN v Praze ve spolupráci s ČVUT, jako partnerem, připravila projekt na vybudování Simulačního centra VFN. Jeho cílem je rekonstrukce budovy Na Bojišti 1, Praha 2, a její vybavení simulační, zdravotnickou a výpočetní technikou potřebnou k realizaci dizertačních prací nově vznikajícího výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu ČVUT „Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně“.

Unikátní vzdělávací a výzkumný prostor

Příprava akreditace tohoto studijního programu je předmětem komplementárního projektu ČVUT. Vznikne tak unikátní infrastruktura pro simulace procesů a modelování v medicíně, testování zdravotnické techniky a rozvoj týmové spolupráce lékařských a nelékařských profesí. Prostor bude sloužit pro vzdělávací a výzkumné účely, nikoliv k léčbě pacientů.

Žádosti o podporu obou projektů byly po hodnocení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož výsledky byly zveřejněny v dubnu 2017, podpořeny k financování z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání s výhradou zapracování připomínek hodnotící komise. Na projekt Simulačního centra VFN byla přidělena podpora v maximální výši 689 276 004,57 Kč a na projekt ČVUT pak ve výši 9 970 360,93 Kč.

Multidisciplinarita jako klíč

VFN nyní zapracovává všechny připomínky hodnotící komise. „Věříme, že v brzké době s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dospějeme k definitivní podobě podkladů, a doufáme, že rozhodnutí o poskytnutí dotace obdržíme již brzy,“ uvádí Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka VFN v Praze.

Projekt je koncipován značně multidisciplinárně a dosud se do jeho přípravy zapojilo 16 pracovišť VFN a 6 fakult/ústavů ČVUT, které se budou podílet na zpracování cca 55 témat dizertačních prací nového doktorského studijního programu. „Spolupráce ČVUT a VFN reprezentuje vzrůstající roli techniky v moderním zdravotnictví. Nabídku tohoto projektu, která je určena pro postgraduální studenty ČVUT plánuje UK doplnit připravovaným projektem výukových simulací pro pregraduální studenty lékařství,“ přibližuje prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK. Do budoucna je možno v případě zájmu postupně okruh zapojených subjektů po vzájemné dohodě mezi partnery (VFN-ČVUT) rozšiřovat. „Praktická příprava budoucích lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků nemůže plně probíhat v klinickém provozu – dosud chybí komplexní infrastruktura, kde by se studenti připravovali na praktický výkon svého povolání v multidisciplinárních týmech,“ doplňuje Mgr. MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ředitelky VFN v Praze, která má projekt na starosti.

Velká rekonstrukce budovy Na Bojišti

V průběhu léta 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Na Bojišti, na jejímž základě bylo na jaře 2017 vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Zahájení rekonstrukce budovy by mělo proběhnout v příštím roce s tím, že zahájení výuky studentů ČVUT je plánováno na zimní semestr roku 2020. Do doby ukončení realizace obou projektů, tj. do konce září 2022, musí 60 doktorandů nastoupit do 2. ročníku a spolu s dalšími 40 studenty bakalářských a magisterských studijních programů ČVUT využívat zázemí Simulačního centra. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let od poslední platby příjemci. „Výstupem budou jak analýzy a přizpůsobení stávající simulační a lékařské techniky novým potřebám, tak vývoj nových nástrojů pro praktickou výuku a vzdělávání, které umožní zlepšení diagnostiky a léčby pacientů, jako jsou například softwarové simulátory, fyzické modely fantomů, simulátory různých zdravotnických přístrojů a nástrojů,“ dodává Mgr. MUDr. Markéta Hellerová.

„Projekt má podporu Ministerstva zdravotnictví ČR a pevně věříme, že nová infrastruktura přinese VFN další možnosti rozvoje a přispěje i k navázání mezinárodní spolupráce v této rychle se rozvíjející oblasti vzdělávání,“ konstatuje JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.

V Simulačním centru VFN vzniknou tato simulovaná klinická pracoviště:

  • endoskopické simulační sály,
  • katetrizační simulační sál,
  • porodní sál s neonatologickou částí,
  • jednotka intenzivní péče,
  • pracoviště diagnostického zobrazování s ultrazvukovou, mamografickou a rentgenologickou vyšetřovnou,
  • stomatologická ambulance,
  • standardní lůžkový pokoj,
  • vyšetřovny/ambulance,
  • odběrové místnosti,
  • řada specializovaných laboratoří a pracoven.

„Projekt představuje velký přínos jak pro studenty, zdravotnické a jiné odborné pracovníky, tak i pro pacienty. Studenti získají unikátní základnu pro praktickou výuku a doktorandi budou zapojeni do řešení konkrétních témat s následným dopadem do zdravotnické praxe. Pracovníci budou mít k dispozici platformu pro trénink komplikovaných metod a pro trénink multidisciplinárních týmů ve většině oborů medicíny. Vývoj nových kvalitnějších diagnostických metod, zkvalitnění péče použitím nových metod a postupů a větší bezpečnost péče jsou jen vybrané přínosy, které pocítí na vlastní kůži pacienti,“ uzavírá Mgr. MUDr. Markéta Hellerová.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

Dodávky IT pro české zdravotnictví

ARBES Technologies a Medical Systems, člen skupiny AGEL, zahájily spolupráci v oblasti dodávek informačních technologií pro české zdravotnictví. ARBES Technologies se tímto krokem...

Nejlepší nemocnice ČR 2018

Od 1.2.2018 do 31.8.2018 mají občané České republiky opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku...

Díky nové službě můžete u lékaře platit kartou

Platba kartou je již neodmyslitelnou součástí každodenního života a řada lidí se bez ní prakticky neobejde. Přesto však existují oblasti, kde se nejedná o zcela samozřejmou záležitost, a...

Prestižní americký grant Nadace Michaela J. Foxe získali vědci z ČVUT

Vědecká skupina SAMI, která působí na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT, získala americký grant Michael J. Fox Foundation. Grant tak nabízí vědecké skupině...

kalendář akcí
GrowJOB s.r.o.

Kritické myšlení PRAHA 2018

26.7.2018
ACHB

SMART BUILDING 2018

12.9.2018
Omnis

Marketing Mix Praha

13.9.2018
Gopas

HackerFest 2018

17.9.2018 - 19.9.2018
Blueevents

Brand Management 2018

19.9.2018
RADANAL, Ltd.

INDC 2018

22.9.2018 - 25.9.2018
Omnis

Marketing Mix Brno

25.9.2018
Konference Leadership Brno

Konference Leadership Brno 2018

4.10.2018
Sabris

Docuride 2018

4.10.2018