slider

Průzkum: Co brání digitální transformaci

10.08.2017

Více než 96 procent firem a organizací si uvědomuje význam digitální transformace a ve většině z nich už více, či méně intenzivně probíhají transformační procesy. Inovace související s digitální transformací, především neustálou dostupnost dat a aplikací, považují za konkurenční výhodu. Zajištění dostupnosti přístupu ke službám, datům a aplikacím kdykoli – rozumějme neustále a odkudkoli, tedy v režimu 24–7–365, však klade velké nároky na infrastrukturu a její správu.

Průzkum Veeam Availability Report pro rok 2017, na kterém pracovalo přes tisíc ICT manažerů z 24 zemí, ukazuje, že 82 % velkých firem a organizací čelí velkému rozdílu mezi očekáváním uživatelů a možnostmi IT splnit jejich očekávání, tzv. Availability Gap. Různé problémy, především neplánované odstávky infrastruktury stojí velké firmy průměrně 21, 8 milionů dolarů ročně, což je meziroční nárůst 36 %. Tyto problémy pak brzdí inovační tempo a úsilí. Nepřetržitou dostupnost považuje 69 % globálních firem za klíčový předpoklad digitální transformace. Neplánované výpadky shledává 66 % firem za jeden z hlavních inhibitorů jejich úsilí o digitální transformaci. K výpadkům dochází vlivem kybernetických útoků, selhání infrastruktury, výpadkům sítí a samozřejmě i vlivem vyšší moci, tedy přírodními pohromami. Bez ohledu na příčinu, každá z jmenovaných událostí vede v průměru k výpadku serveru na 85 minut.

Peter McKay prezident a CEO společnosti Veeam upozorňuje, že „… klíčem k efektivitě, a tudíž i k úspěchu je operativnost, aby aplikace, které mají problém s dostupností, nebrzdily uživatele v pracovním úsilí a osobním životě. Firmy soustřeďují pozornost na zajištění co nejlepšího uživatelského dojmu bez ohledu na to, zda si to uvědomují nebo neuvědomují, klíčovou prioritou je nepřetržitá dostupnost v režimu 24.7.365. Je tedy třeba klást si správné otázky a diskutovat nad plány o změně stávající infrastruktury“.

Cena za výpadky je vyšší než pouhý ušlý zisk

Zpráva Veeam Availability Report pro rok 2017 opět potvrzuje negativní vliv výpadků na podnikání. I když se náklady související s nedostupností případ od případu liší, průměrně tyto výpadky stojí 21, 8 milionů amerických dolarů. Pro zajímavost, loni to bylo 16 milionů, takže meziroční nárůst je až 36 %. Není to však jen ušlý zisk. Firmy se musí vypořádat s reakcí veřejnosti, hlavně zákazníků a partnerů a v mnoha případech i s reakcí vlastních zaměstnanců. Téměř polovinu firem zasáhla ztráta důvěry zákazníků a 40 % společností se setkalo s negativními dopady na integritu značky, která nepříznivě ovlivnila pověst značky i přízeň zákazníků. Z pohledu interních důsledků uvedla třetina respondentů, že došlo k poklesu důvěry zaměstnanců a 28 % společností muselo přerozdělit zdroje z jiných projektů, aby „uklidnili“ situaci.

Multicloudová budoucnost

Cloud, bez ohledu na modely poskytování služeb mění způsob, jakým podniky chrání svoje data. Stále více firem a organizací považuje cloud za životaschopný odrazový můstek pro zajištění jejich digitální agendy s tím, že během příštích 12 měsíců očekávají růst investic do modelů „as a Service“ o více než 50 %. Téměř polovina IT lídrů (43 procent) se domnívá, že poskytovatelé cloudových služeb mohou v rámci jejich interních IT procesů zabezpečit kritická data lépe, než kdyby byly uloženy "in house". Porostou investice do modelu zálohování jako služby (Backup-as-a-Service, Baas) a zotavení po havárii jako je (Disaster Recovery as a Service, DRaaS).

Omezená dostupnost vytváří problémy

Více než 77 % v průzkumu identifikovalo „problém omezené ochrany“ čili situaci, kdy jejich očekávání ohledně dostupnosti nejsou naplněné. Společnost Veeam to označuje pojmem Protection Gap. Je to situace, kdy neschopnost IT chránit data převyšuje tolerování jejich ztráty. Očekávání těchto firem z pohledu doby provozu jsou stále nenaplněné, a to díky nedostatečnému mechanismu ochrany dat a odpovídajících politik. Společnosti uvádějí, že mohou v rámci důležitých aplikací tolerovat ztrátu dostupnosti dat v průměru jen 72 minut ročně, reálný stav je téměř o hodinu horší - 127 minut. Pro všechny firmy jde o významné riziko, které se na jejich podnikaní může negativně podepsat mnoha různými způsoby.

„Výsledky uvedeného průzkumu ukazují, že většina firem včetně velkých mezinárodních korporací i nadále naráží na nedostatečnou zálohou / obnovu, což ovlivňuje nejen produktivitu a ziskovost, ale brání i novým strategickým iniciativám jako je digitální transformace. IT neplní potřeby obchodních týmů a ostatních organizačních složek firem. Právě tím by se měly intenzivně zabývat vedoucí IT oddělení a IT manažeři, kteří se zodpovídají představenstvu firmy,“ upozorňuje Jason Buffington, hlavní analytik pro ochranu osobních údajů společnosti Enterprise Strategy Group.

Resumé

•             Firmy si uvědomují problémy, které způsobuje omezená dostupnost údajů v důsledku kterých, nelze splnit požadavky ostatních organizačních složek a zákazníků.

•             Ve většině firem probíhá modernizace IT infrastruktury, která zahrnuje požadavky digitální transformace. Firmy mají virtualizační strategii a rozsáhlé i když často experimentální plány na využívání cloudových služeb. Ne vždy si však vybírají služby podle úrovně SLA.

•             Mnoho firem nedokáže kvantifikovat vliv výpadku nebo ztráty dat, a to jim brání získat nezbytné ekonomické a provozní argumenty na využívání účinnějších mechanismů s lepšími výsledky.

•             77 % velkých společností potvrdilo, že jejich očekávání ohledně uptime není opodstatněné vzhledem k nedokonalým mechanismům a bezpečnostní politice.

•             Firmy a organizace musí řešit problémy s omezenou dostupností a ochranou dat, jinak riskují nejen ztrátu produktivity a s tím související pokles zisku, ale také ztrátu důvěry, dobré pověsti a zhoršení atmosféry v týmech

•             Každá společnost, která nechrání své data lépe, než je požadované SLA o přípustné ztrátě dat, musí řešit problém nedostatečné ochrany dat. Problém omezené dostupnosti a nedostatečné ochrany dat brání vytvoření moderní výrobní infrastruktury, implementace virtualizačních strategií a zavádění nových řešení v datovém centru. V konečném důsledku brání procesu digitální transformace, na kterou se firmy spoléhají jako na základ pro další rozvoj ve snaze udržet krok s trhem.

-LiM

Související články

Odhad vývoje prodejů na trhu v ČR

Analytici společnosti Gartner očekávají, že se trh zařízení, tedy PC, tabletů a chytrých telefonů, po letošním poklesu vrátí v příštím roce ke dvouprocentnímu...

Firmy dál akceptují pozdní platby pohledávek

Více než 85 % firem se v letošním roce setkalo s pozdní platbou faktur. Tyto alarmující výsledky přinesla každoroční studie společnosti Intrum Justitia a Komory certifikovaných...

Kritéria při výběru dodavatelů stavebnin

Podle studie stavebních materiálů 2017 společnosti CEEC Research, stavební firmy dbají při výběru dodavatele stavebnin především na kvalitu nabízených materiálů,...

Prognóza vývoje veřejného cloudu

Společnost Gartner publikovala zprávu, shrnující aktuální prognózu vývoje na světovém trhu služeb veřejného cloudu. Podle analytiků této výzkumné společnosti...

kalendář akcí
Czechinno

Smart Business Festival 2017

24.10.2017 - 25.10.2017
SmartEnergyForum.cz / SolarniNovinky.cz

Smart Energy Forum

26.10.2017
Alternetivo

OPTIKA PODZIM 2017

1.11.2017
Arrow

Virtualization forum 2017

1.11.2017
Reliant Group

SpeedCHAIN

1.11.2017 - 2.11.2017
MKTI / IIK

Konference Tak ukaž

1.11.2017
Reliant s.r.o.

SpeedCHAIN 2017

8.11.2017 - 2.11.2017
Marketing Festival s.r.o

Marketing Festival 2017

9.11.2017 - 10.11.2017
Eva Škorničková / Deloitte

Intenzivní a interaktivní seminář GDPR

13.11.2017
Gopas

Java Days 2017

13.11.2017 - 14.11.2017
DellEMC

Dell EMC Forum 2017

14.11.2017
Internet Info

WebTop100

15.11.2017
Czech Smart City Cluster

Trendy evropské energetiky

21.11.2017
BusinessIT

Datová centra pro business 2017

23.11.2017
Terinvest

Amper 2018

20.3.2018 - 23.3.2018