slider

Průzkum Deloitte: Posun priorit ředitelů – od hospodářského výsledku k zákazníkům

28.06.2017

Průzkum mezi IT řediteli provedla společnost Deloitte ve 48 zemích. Pomocí hloubkových rozhovorů a on-line dotazníků byly získány názory a odpovědi od více než 1200 IT ředitelů napříč 23 odvětvími. Cílem bylo porozumět tomu, jaký vliv tito lidé mají na tvorbu obchodních hodnot a co přináší svým společnostem.

Letošní průzkum společnosti Deloitte zkoumal, zda vliv CIO vychází spíše z jejich charakterových vlastností nebo ze získaných technologických dovedností. Zabýval se také rozdíly mezi IT dovednostmi těchto ředitelů, očekáváními, která od nich mají jejich podniky, i tím, jak jsou schopni sladit své dovednosti s potřebami podniku.

Dále průzkum mezi IT řediteli (CIO) odhalil, že více než polovina z nich (57 %) považuje zákazníky za prioritu, což je proti loňsku 12% nárůst. Zákazník zůstává na prvním místě pro osm z deseti hodnocených odvětví. Navzdory tomu ale pouze 45 % CIO říká, že se IT oddělení v jejich organizaci skutečně zapojuje do tvorby zákaznického zážitku. Podle 28 % respondentů je nastavení IT v jejich společnostech s ohledem na požadavky podprůměrné.

Hlavní závěry, vycházející z průzkumu, jsou následující:

  • Strategické sjednocení IT činností podniku a obchodní strategie bylo z hlediska úspěchu zásadní pro 78 % IT ředitelů, přičemž pouze 5 % dotázaných uvedlo, že se v rámci jejich organizace jednalo o prioritu.
  • Více než čtvrtina IT ředitelů (28 %) ohodnotila nastavení IT své organizace za podprůměrné, zvláště s ohledem na zákaznickou a digitální zkušenost a využívání dat.
  • Od 57 % IT ředitelů firma očekává pomoc při zavádění podnikových inovací nebo vývoji nových produktů a služeb, současně ale více než polovina z nich tvrdí, že priority v této oblasti neexistují, nebo se teprve vytvářejí.
  • Více než polovina (61 %) CIO říká, že otázky bezpečnosti patří mezi hlavní očekávání, kyberbezpečnost a řízení rizik v oblasti informačních technologií jsou ale hlavní obchodní prioritou firem pouze v 10 % případů.
  • Pokud jde o vlastnosti i charakteristiku stylu práce, pak 81 % IT ředitelů se při spolupráci s ostatními zaměřuje na cíl spíš než na emocionální a sociální podněty.

Letošní průzkum navíc odhalil podstatný nesoulad v tom, jaké dovednosti podniky od svých IT ředitelů očekávají a jaké skutečně zvládají. Pro IT ředitele tak přichází velká příležitost řídit prostřednictvím svých dovedností sjednocení strategických priorit. Pokud mají udržet krok s měnícími se potřebami podniku, měli by rozvíjet také IT technologie tak, aby podpořily celkové obchodní hodnoty. Spolu s tím by měli dále zlepšovat své vlastní dovednosti, pracovat na vztazích s ostatními kolegy ve společnosti a rozvíjet talentované jedince i celé týmy.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

kalendář akcí
Gopas

NET Core Summit

27.6.2018
Omnis

Marketing Mix Praha

13.9.2018
Gopas

HackerFest 2018

17.9.2018 - 19.9.2018
Blueevents

Brand Management 2018

19.9.2018
RADANAL, Ltd.

INDC 2018

22.9.2018 - 25.9.2018
Omnis

Marketing Mix Brno

25.9.2018