slider

Průzkum Deloitte: Posun priorit ředitelů – od hospodářského výsledku k zákazníkům

28.06.2017

Průzkum mezi IT řediteli provedla společnost Deloitte ve 48 zemích. Pomocí hloubkových rozhovorů a on-line dotazníků byly získány názory a odpovědi od více než 1200 IT ředitelů napříč 23 odvětvími. Cílem bylo porozumět tomu, jaký vliv tito lidé mají na tvorbu obchodních hodnot a co přináší svým společnostem.

Letošní průzkum společnosti Deloitte zkoumal, zda vliv CIO vychází spíše z jejich charakterových vlastností nebo ze získaných technologických dovedností. Zabýval se také rozdíly mezi IT dovednostmi těchto ředitelů, očekáváními, která od nich mají jejich podniky, i tím, jak jsou schopni sladit své dovednosti s potřebami podniku.

Dále průzkum mezi IT řediteli (CIO) odhalil, že více než polovina z nich (57 %) považuje zákazníky za prioritu, což je proti loňsku 12% nárůst. Zákazník zůstává na prvním místě pro osm z deseti hodnocených odvětví. Navzdory tomu ale pouze 45 % CIO říká, že se IT oddělení v jejich organizaci skutečně zapojuje do tvorby zákaznického zážitku. Podle 28 % respondentů je nastavení IT v jejich společnostech s ohledem na požadavky podprůměrné.

Hlavní závěry, vycházející z průzkumu, jsou následující:

  • Strategické sjednocení IT činností podniku a obchodní strategie bylo z hlediska úspěchu zásadní pro 78 % IT ředitelů, přičemž pouze 5 % dotázaných uvedlo, že se v rámci jejich organizace jednalo o prioritu.
  • Více než čtvrtina IT ředitelů (28 %) ohodnotila nastavení IT své organizace za podprůměrné, zvláště s ohledem na zákaznickou a digitální zkušenost a využívání dat.
  • Od 57 % IT ředitelů firma očekává pomoc při zavádění podnikových inovací nebo vývoji nových produktů a služeb, současně ale více než polovina z nich tvrdí, že priority v této oblasti neexistují, nebo se teprve vytvářejí.
  • Více než polovina (61 %) CIO říká, že otázky bezpečnosti patří mezi hlavní očekávání, kyberbezpečnost a řízení rizik v oblasti informačních technologií jsou ale hlavní obchodní prioritou firem pouze v 10 % případů.
  • Pokud jde o vlastnosti i charakteristiku stylu práce, pak 81 % IT ředitelů se při spolupráci s ostatními zaměřuje na cíl spíš než na emocionální a sociální podněty.

Letošní průzkum navíc odhalil podstatný nesoulad v tom, jaké dovednosti podniky od svých IT ředitelů očekávají a jaké skutečně zvládají. Pro IT ředitele tak přichází velká příležitost řídit prostřednictvím svých dovedností sjednocení strategických priorit. Pokud mají udržet krok s měnícími se potřebami podniku, měli by rozvíjet také IT technologie tak, aby podpořily celkové obchodní hodnoty. Spolu s tím by měli dále zlepšovat své vlastní dovednosti, pracovat na vztazích s ostatními kolegy ve společnosti a rozvíjet talentované jedince i celé týmy.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

kalendář akcí
Positive

Zákazník 2030

28.2.2018
BusinessIT

CLOUD COMPUTING V PRAXI 2018

1.3.2018
Gopas

Power BI Day 2018

13.3.2018
Terinvest

Amper 2018

20.3.2018 - 23.3.2018
Seminaria

Zaměstnanecké akcie

21.3.2018
Inform Slovakia

Logistic Conference 2018

22.3.2018
OKsystem

Fresh IT 2018

27.3.2018
Triada

ISSS 2018

9.4.2018 - 10.4.2018
QuBit Security, s.r.o

QuBit Conference 2018

18.4.2018 - 19.4.2018
IQRF Alliantce

IQRF Summit 2018

24.4.2018 - 25.4.2018
Inform Slovakia

Marketing Live 2018

26.4.2018
Inform Slovakia

Marketing Live 2018

26.4.2018
ABF

FOR INDUSTRY 2018

15.5.2018 - 18.5.2018
Mascotte

Bezpečná škola 2018

24.5.2018