slider

V případě osobního bankrotu se více jak polovina dotazovaných není ochotna rozloučit s majetkem nad 100 000 Kč

10.08.2017

Průzkum Taylor Wessing zveřejnil výsledky průukumu o připravovaných novinkách v oblasti osobního bankrotu. Jedna z novel insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., které Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do legislativního procesu, se zabývá i zpřístupněním institutu oddlužení více dlužníkům. 

Navrhované změny insolvenčního zákona se týkají oblastí jako výše minimálního uspokojení věřitelů, procesu oddlužení v několika časových horizontech a také zpeněžení osobního majetku nad určitý limit. Vzhledem k tomu, že v současné době platí, že oddlužení probíhá jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře na stanovenou částku po dobu 5 let, je dlužník pak nucen žít pouze z nezabavitelného minima. Připravovaná novela oproti tomu nabízí více možností, jak oddlužením vyřešit svůj úpadek. V průzkumu měli účastníci možnost vyjádřit se k různým tématům z připravované novely insolvenčního zákona. Jednou z navrhovaných novinek je, že si dlužník bude moci proces oddlužení přerušit až na jeden rok. Tuto variantu podporovalo téměř 55 % dotázaných. I možnost prodloužit si splácení nejvýše o půl roku se setkala s příznivou reakcí u 54 % respondentů. U této varianty novinky bylo ale přibližně téměř 26 % dotázaných, kteří neví a nemohou se k tomu tedy jasněji vyjádřit.

Respondenti v provedeném průzkumu velmi ocenili, že návrh na povolení oddlužení může podle nové úpravy sepsat a za dlužníka podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo osoba akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Tuto novinku oceňuje “určitě” či “spíše ano” více než 66 % dotázaných. A možnost, že se více exekučních řízení proti jedné osobě bude soustřeďovat u jednoho exekutora hodnocením „určitě” či „spíše ano” ocenilo téměř 64 % dotázaných.

A Thomas Rechberger, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha, dodává:Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Je-li dlužníkem osoba, která nemá dluhy z podnikání, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek byl řešen oddlužením. Je-li schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, dlužník je podle současné právní úpravy povinen splácet věřitelům stanovenou částku ze svých přijmů po dobu 5 let. Takto musí být dlužník schopen uhradit alespoň 30 % pohledávek věřitelů.”

V přípomínkovém řízení novely insolvenčního zákona byly navrženy širší podmínky řešení úpadku dlužníka. Jedná se o varianty, ke kterým se respondenti mohli vyjádřit i v proběhlém průzkumu. První nabízí možnost oddlužení po dobu 3 let při výši úhrady 50 % celkového dluhu, pro tu se vyjádřilo “učitě” či “spíše ano” téměř 57 % dotazovaných. Druhá možnost je dosud platná podmínka oddlužení po dobu 5 let v minimální výši úhrady 30 %. Pro tu se vyjádřilo “ano” či “spíše ano” 54 % dotázaných. Poslední možností je pak oddlužování po dobu 7 let do výše úhrady méně než 30 % dluhů. Tuto možnost by volilo podstatně méně respondentů, a to 46 %.

Žít pouze z nezabavitelného minima nechce téměř 60 % oslovených. Na otázku, zda by se byli schopni rozloučit se svým majetkem v hodnotě nad 100 000 Kč, odpovědělo kladně pouze necelých 9 % respondentů. Skoro 57 % dotázaných by nebylo ochotno, v případě osobního bankrotu, rozloučit se s majetkem jakékoliv hodnoty.

Thomas Rechberger k výše uvedenému dodává: „Podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud zamítne, pokud lze důvodně předpokládat, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Navrhované novinky cílí tedy především na dlužníky poctivé, kteří za současně platné úpravy nebyli schopni dosáhnout na 30% hranici splacených dluhů při oddlužení.“

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Související články

Nová posila právní kanceláře pro business development a marketing

Pavlína Holá bude odpovídat za business development a marketing advokátní kanceláře Taylor Wessing. Ve své pozici využije své zkušenosti...

Advokátní kancelář má novou posilu do týmu Real Estate

Taylor Wessing Praha rozšiřuje své řady o novou advokátku Ivanu Meňhartovou (31). Ta se bude orientovat především na klienty z oblasti Real Estate. Erwin Hanslik, vedoucí partner...

kalendář akcí
GrowJOB s.r.o.

Kritické myšlení PRAHA 2018

26.7.2018
ACHB

SMART BUILDING 2018

12.9.2018
Omnis

Marketing Mix Praha

13.9.2018
Gopas

HackerFest 2018

17.9.2018 - 19.9.2018
Blueevents

Brand Management 2018

19.9.2018
RADANAL, Ltd.

INDC 2018

22.9.2018 - 25.9.2018
Omnis

Marketing Mix Brno

25.9.2018
Konference Leadership Brno

Konference Leadership Brno 2018

4.10.2018
Sabris

Docuride 2018

4.10.2018