slider

Devět mýtů o studiu cizích jazyků

01.12.2017

Cizí jazyky jsou branou do světa, to si uvědomujeme stále více s tím, jak stárneme. Abychom si udělali více jasno, připravili jsme pro vás devět mýtů o tom, jak a proč studovat cizí jazyky. Většinou to chce jen překonal sebe sama a začít…

Mýtus č. 1: Cizí jazyky lze studovat pouze v mládí, později člověk ztrácí schopnost se jim učit.

Fakt: V poslední době došlo v metodice výuky cizích jazyků k radikálnímu rozvoji. Nové metody, v čele s tzv. komunikativní metodou, umožňují efektivní studium jazyka v jakémkoli věku. „Komunikativní metoda vychází z premisy, že se člověk učí nejlépe, když simuluje komunikační situace z reálného života,“ vysvětluje Bronislava Chudobová ředitelka jazykové agentury Skřivánek.

Mýtus č. 2: Ideální je učit se cizí jazyk bez opory v mateřském jazyce, a to již od nejnižší úrovně pokročilosti.

Fakt: Na nejnižších úrovních, tedy u úplných začátečníků a tzv. falešných začátečníků, se ve většině případů ukazuje jako ideální takový přístup, kdy lektor vysvětluje látku v mateřštině studentům a teprve samotná cvičení probíhají v cílovém cizím jazyce.

Mýtus č. 3: Nejlepší způsob, jak se naučit cizí jazyk, je vyjet na nějakou dobu do zahraničí.

Fakt: „Intenzivní pobytové kurzy skutečně mohou být velmi efektivní cestou, jak se naučit cizí jazyk, ovšem odborníci je doporučují pouze v případech, kdy si student již pasivně osvojil dané struktury jazyka – to znamená, že chápe gramatiku a rozumí slovní zásobě –, a potřebuje jazyk aktivizovat – takzvaně se ‚rozmluvit‘. Pokud ještě nebyly položeny základy porozumění jazyku, intenzivní pobytový kurz se často stane pro studenta frustrujícím zážitkem, který jej může od dalšího studia odradit,“ upozorňuje na možná rizika Chudobová.

Mýtus č. 4: Jedna hodina týdně stačí.

Fakt: Jedna hodina týdně je extrémně krátká doba, která na rozvoj znalosti cizího jazyka v drtivé většině případů nestačí. „Pokud není zbytí a student reálně nemá čas docházet do kurzu častěji než jednu hodinu v týdnu, je nutné to kompenzovat tím, že maximalizuje svůj kontakt s cizím jazykem mimo výuku,“ říká Chudobová a dále dodává: „Doporučuji kupříkladu četbu, poslech, sledování filmů či seriálů, vyhledávání komunikace v cizím jazyce s lidmi v bezprostředním okolí studenta a podobně.“

Mýtus č. 5: Individuální kurzy jsou vždy lepší než kurzy skupinové.

Fakt: Skupinové kurzy mají mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří fakt, že ve skupinových kurzech je možné využívat širší škály aktivit, jako jsou například debaty, rolové hry, soutěže, projektová výuka, komunikační hry a další. Lektor má k dispozici širší portfolio technik, a tím i pestřejší možnosti, jak studenty k výuce kontinuálně motivovat.

Mýtus č. 6: Domácí úkoly jsou ztráta času, jsou nudné a zbytečné.

Fakt: Kvalifikovaný lektor je schopen zadávat takové domácí úkoly, které nenásilně rozvíjejí znalosti látky, která je probírána v hodinách. Prostřednictvím takových úkolů studenty motivuje, umožňuje jim detailně se seznámit s daným jazykem a znásobit množství času, které studiu věnují.

Mýtus č. 7: Samostudium jazyka je plýtvání časem a penězi

Fakt: S nástupem digitálních technologií do výuky se dramaticky rozšířilo množství produktů pro samouky. Pokud má student dostatečnou motivaci a sebekázeň, představují tyto produkty velmi efektivní způsob, jak se cizím jazykům učit a nabízejí různorodé aktivity, které všestranně podporují studentův pokrok.

Mýtus č. 8: Rodilý mluvčí je vždy lepší než český lektor.

Fakt: Schopnost komunikovat se studentem oběma jazyky, tedy jeho mateřštinou i jazykem cílovým, nabízí českým lektorům řadu výhod. „Kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři díky znalosti obou jazyků dokáží předvídat typické problémy, které studenti s jazykem mají, jako jsou slovíčka, která znějí podobně, často se zaměňují apod. A navíc čeští lektoři dovedou vysvětlit mnohdy abstraktní pravidla jazyka pregnantně, třeba i za použití překladu. Zkušení čeští lektoři dokážou lépe porozumět chybám, které konkrétní studenti opakovaně činí, analyzovat je, vysvětlit studentovi jejich příčinu a tím je odstranit,“ vyjmenovává výhody česky mluvících lektorů Bronislava Chudobová.

Mýtus č. 9: Nemám na jazyky talent.

Fakt: Pokud student zvolí kvalitní jazykovou školu, která má propracovanou metodiku a kvalitní lektorský tým, na jazykovém talentu studenta záleží pouze minimálně. „Špičková výuka vychází z konkrétních jazykových potřeb daného studenta. Lektor se mu přizpůsobí volbou výukových materiálů, učebních aktivit a technik. Snaží se studenta motivovat tím, že připravuje hodiny tak, aby byly vždy zábavné a inspirativní. Lektor musí rovněž být schopen stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle, které budou sloužit jako měřítko pokroku a prostředek k motivaci,“ vyvrací tento snad nejvíce zakořeněný mýtus Chudobová.

-LiM

 

 

 

Související články

Acronis Foundation pro podporu vzdělávání a ochranu znalostí

Acronis, lídr v oblasti hybridní cloudové ochrany a ukládání dat, u příležitosti 15 let existence firmy oznámil založení nadace Acronis Foundation. Hlavní činností nadace...

Digitální gramotnost žáků – výsledky soutěže

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) vyhlásila soutěž pro české školy, které využívají mezinárodní koncept ECDL, s cílem podpořit rozvoj digitální...

Hned deset předsevzetí pro výuku jazyků

Ať už chcete cestovat nebo prodávat své výrobky do zahraničí, zcela určitě si uvědomujete, že stále více potřebujete komunikovat v cizím jazyku nebo jazycích. Důležité ale je vždy...

Jak uspět ukáže konference Rise and Shine

Přednášky a osobní příběhy úspěšných lidí z byznysu, představí pátý ročník konference Rise and Shine, která se koná 11. a 12. listopadu....

kalendář akcí
AFCEA/Policejní akademie ČR/NÚKIB

Kybernetická bezpečnost VI

20.9.2018
Business IT

MOBILNÍ ŘEŠENÍ PRO BUSINESS 2018

20.9.2018
ŠKODA AUTO a.s., Zdravotní služby a ergonomie

Prevence stresu z pohledu zaměstnavatele

25.9.2018
RADANAL, Ltd.

INDC 2018

22.9.2018 - 25.9.2018
Omnis

Marketing Mix Brno

25.9.2018
Konference Leadership Brno

Konference Leadership Brno 2018

4.10.2018
Sabris

Docuride 2018

4.10.2018
Blueevents

CIO Agenda 2018

10.10.2018
B.I.D. services s.r.o.

Kyberbezpečnost v síťových odvětvích

11.10.2018
WeMakeMedia

Ekonomie zdravotnictví

15.10.2018
ISP Consulting/PEMCOM

Kam kráčajú telekomunikačné siete 2018

18.10.2018
PPA

KONFERENCE BIOMETRIE

17.10.2018 - 19.10.2018
PPA

FUTURE OF CYBER 2018

17.10.2018 - 19.10.2018
PPA

Future Forces Forum 2018

17.10.2018 - 19.10.2018
CAFIN

IT pro FINANCE 2018

23.10.2018
Blueevents

Primetime for… Future of TV

25.10.2018
Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Agentura Action M

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2018

25.10.2018 - 26.10.2018
SC&C Partner

Být LEAN je IN - Ostrava

6.11.2018
Gopas

Java Days 2018

12.11.2018 - 13.11.2018