slider

Finanční report v Power BI – Dashboard s rozvahou a výsledovkou z našeho programu finanční analýzy

07.12.2017

Ukázky Power BI dashboardů jsou v poslední době velmi oblíbené, a proto jsem se rozhodla vyrobit další ukázku, se kterou se jinde moc nesetkáte – Finanční report v Power BI. Mým záměrem bylo pořádně si Power BI proklepnout a otestovat při tvorbě složitého reportu jakým jsou finanční výkazy – rozvaha a výsledovka (dle CAS – české účetní standardy).

Finanční report přes Power BI desktop zabral poměrně dost času (zhruba dvacet hodin i víc). Většinu času zabral datový model a výroba účetní hierarchie. Když už jsem ten čas vynaložila, tak možná výrobní postup rozpracuju do více článků – aby z toho mělo užitek co nejvíce lidí.

Finanční report v Power BI – Ukázka

Musím říct, že tento malý test Power BI dopadl na výbornou a s výsledkem jsem spokojena. Určitě ho budu používat i v zaměstnání. Na jednoduchém finančním reportu si dokážu rychle udělat představu, co se s firmou v čase děje a mám ji jako na talíři. Navíc dokážu filtrovat podle projektů (středisek) nebo si jednoduše odfiltruju účetní skupiny, které mě nezajímají. Díky dobře zpracovanému datovému modelu mám veškerou volnost v tom, tvořit si libovolný počet hierarchií (CAS, IFRS, zjednodušené/podrobnější).

 

 

 

 

 

 

Power BI dashboard pro finance obsahuje:

 1. Lištu s filtry (slicer)
  • Projekt – filtrovat můžete podle projektu. Předpokládáme, že společnost umí účetní vstupy alokovat projektově a lze tak tedy finanční výkazy takto filtrovat (nastaveny 2 výrobní programy)
  • Účetní období – Data z hlavní účetní knihy tohoto testovacího dashboardu obsahují zůstatky za 2 účetní období 2016 a 2017
  • Typ zůstatku – Vybrat lze ze 4 typů zůstatků – Aktiva, Pasiva, Náklady a Výnosy
 2. Hlavní report s finančními výkazy (matrix)
 1. Kontrola, zda sedí AKTIVA = PASIVA
 2. Účetní hierarchie – jak můžete vidět, pro report bylo potřeba vytvořit 5-ti úrovňovou účetní hierarchii s rozpadem např. Rozvaha – AKTIVA -> 0 Dlouhodobá majetek -> 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek -> Hodnoty přes syntetické účty. Každý level obsahuje mezisoučty (subtotals)
 3. Rozvaha i výsledovka – jsou ve společném reportu
 4. Sloupce po letech a měsících
 1. Graf se strukturou aktiv – graf je natvrdo navázaný na poslední reportovaný měsíc (květen 2017). Pasiva se mi zatím odreportovat nepodařilo (koláčový graf v Power BI neumožňuje zobrazit záporné hodnoty.

 

 

 

 

 

Jaká je magie za reportem?

Za reportem stojí jednoduchý power bi datový model, který se natahuje z 1 excel sešitu a obsahuje 6 tabulek:

 1. Hlavní kniha (F_HlavniKniha) – obsahuje měsíční účetní zůstatky, čísla syntetických účtů (směrná účtová osnova) a vazbu na projekt (středisko)
 2. Číselník syntetických účtů (D_SyntetickeUcty) – jednoduchý seznam všech syntetických účtů dle platné směrné účtové osnovy
 3. Číselník projektů (D_Projekty) – seznam projektů nebo středisek, na které je účtováno
 4. Číselním měn (D_Meny) – seznam měn ve kterých je účtováno
 5. Kalendář (D_Kalendar) – jednoduchý kalendář ve struktuře datum, měsíc, kvartál, rok
 6. Účetní hierarchie (D_Hierarchie_SyntetickeUcty) – nejdůležitější a současně nejnáročnější část modelu. Tato tabulka obsahuje účetní hierarchii, která se zobrazuje v reportu. Každý řádek tabulky má svůj název a nadřazeného člena (pomocí self reference). Nejnižší člen má vazbu na syntetický účet do tabulky D_SyntetickeUcty

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktualizaci reportu o další účetní období, je potřeba aktualizovat excelovskou tabulku F_HlavniKniha, finanční reporting v power bi není žádná věda. Stačí jednoduchý excel můstek proti vašemu účetnímu systému. Data je samozřejmě možné převazbit nad nějakou databázovou platformu (MS SQL Server). Výhodou je, že se dotazujete na data přímo do db kde současně máte i samotný můstek z účetního systému.

Takže jak to udělat pod 20 hodin popíšeme příště.

 

 

 

 

 

Dokážeme vygenerovat i slabé a silné stránky…, ale tohle opravdu příště.

 

 

 

 

 

Veronika Lencová

Související články

Proč Bitcoin v následujících desítkách let čeká zběsilý růst?

Bitcoin je měna. Slýchám a čtu názory, že bitcoin je spíše komodita, kterou se dá platit, protože nesplňuje některé parametry, podle kterých je měna definována. Plus ça change...

MS Power BI: Ukázka reportu

Dnešní článek je inspirativní ukázkou jednoduchého Power BI reportu, který zobrazuje, jak zaměstnanci vykazují svůj odpracovaný čas. Pomocí několika jednoduchých kroků,...

Platební náramek a karta vstupují do offline světa.

Fintech společnost představila po dvou letech vývoje a příprav platební kartu a unikátní platební náramek. V případě náramku je tato společnost vůbec první platební...

Jednoduchý a bezpečný způsob platby mobilním telefonem

Držitelé platebních karet mohou dneškem začít využívat jednoduchou a bezpečnou platbu mobilem. Zákazníci, kteří vyžívají mobilní zařízení s...

kalendář akcí
itSMF/ Cacio

12. výroční konference itSMF Czech Republic

18.1.2018 - 19.1.2018
Redding Events s.r.o / Marketing Festival s.r.o.

E-commerce Expo konference

30.1.2018
Gopas

G2B TechEd Brno

29.1.2018 - 30.1.2018
Blue Events

Retail Summit 2018

5.2.2018 - 7.2.2018
XML Prague / VŠE

XML Prague 2018

8.2.2018 - 10.2.2018
Gopas

ManDay.it 2018

19.2.2018
Terinvest

Amper 2018

20.3.2018 - 23.3.2018
Triada

ISSS 2018

9.4.2018 - 10.4.2018
QuBit Security, s.r.o

QuBit Conference 2018

18.4.2018 - 19.4.2018
IQRF Alliantce

IQRF Summit 2018

24.4.2018 - 25.4.2018