slider

Velmi dobrá konference o GDPR

07.04.2017

Předposlední den měsíce března se v přednáškovém sále OKsystem konala konference Brave Media s názvem Konference GDPR. A nutno říci, že tato konference a vše kolem ní bylo na velmi vysoké profesionální úrovni.

Konferenci předcházela mediální masáž spojená s před-prezentacemi, které měly přitáhnout zájemce. A ti, kteří přišli, se rozhodně za své rozhodnutí zúčastnit se této konference nemuseli stydět. Už volba moderátora, byl jím naprosto neoddiskutovatelně skvělý Tomáš Hanák, povýšila úroveň této konference na opravdu vysokou úroveň. Pan Hanák totiž jednotlivé spíkry vždy podrobně vyzpovídal a položil jim i několik záludných otázek. To přispělo k oživení v sále, takže diváci byli stále v pozoru a mohli vnímat probíhající děj, který se před nimi odehrával.

Po úvodním slově výše zmíněného průvodce nastoupil jako první přednášející Tomáš Budník, generální ředitel O2, který přiblížil problematiku GDPR a otevřel prostor dalšímu přednášejícímu, kterým byl Josef Prokeš, ředitel sekce správní ÚOOÚ. Jeho přednášku lze shrnout do několika bodů. GDPR nahradí zákon na ochranu osobních údajů, a je ještě třeba legislativně ošetřit asi 30 % prováděcích předpisů, aby mohlo být GDPR nasazeno v praxi i u nás.

Eva Škorničková, nezávislá expertka pro právní a ICT oblast GDPR pak přiblížila problematiku GDPR z praktického pohledu. Paní Škorničková je nejen velmi erudovaná osoba, ale i velmi příjemná a hezká dáma, čehož využil Tomáš Hanák na neplánovaný rozhovor s ní na pódiu. Ocenil jsem to, že pan Hanák byl velmi dobře připraven, a tak rozhovor nebylo jen tlacháním o ničem, jak to někdy bývá, ale jeho otázky mířily přesně do terče s nápisem GDPR a paní Škorničková vždy dokázala na úrovni odpovědět. Ale vraťme se k její přednášce, která byla skvělým shrnutím toho, co je třeba udělat v organizacích, kterých se shromažďování osobních údajů týká, koho se vlastně dotýká a jaké kroky je třeba podniknout k tomu, aby společnosti mohly v květnu příštího roku, kdy GDPR vejde v platnost, říci: „Jsme připraveni“. Na tak krátkém místě nelze vyjmenovat všechny atributy její přednášky, ale rozhodně lze konstatovat, že její přednáška z praktického hlediska byla jednou z nejlepších dopoledního bloku.

Přednáška s názvem Komplexní řešení GDPR zazněla z úst Jiřího Sedláka, ředitele Security Expert Center O2 ITS. Ten nejprve definoval kyberprostor jako takový a zasadil pak do něj platnost jednotlivých nařízení na ochranu osobních údajů – Zákon 101/200 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti (NBÚ) a GDPR (ÚOOÚ). Poté představil princip nasazení GDPR a kroky vedoucí k jeho aplikaci ve firmách a definoval požadavky pro úspěšné nasazení a následné používání systému GDPR. Na závěr své přednášky ještě upozornil na možná úskalí GDPR, které si mnoho organizací neuvědomuje. I tato přednáška patřila k velmi dobře hodnoceným, cenným a informacemi nabitým s velkým přínosem pro všechny zúčastněné v sále.

Narváno!

Odbočím teď, abych napsal, že přednáškový sál OKsystemu praskal ve švech. Bylo nabito a mnozí účastnící celý soubor přednášek absolvovali vestoje. Myslím si ale, že pro mnohé z účastníků to byly velmi dobře investované prostředky, protože už po těchto úvodních přednáškách bylo jasné, že se zde nejedná o nějakém abstraktnu, ale (konečně?) se hovoří konkrétně a k věci s přínosem pro posluchače. Opět vyzdvihuji skvělý a nepřekonatelný výkon Tomáše Hanáka, který jako konferenciér odvedl vynikající práci a dokázal se přednášejících ptát i na otázky, které by mohly být vysloveny z fóra. O přednáškový maratón byl obrovský zájem a v době, kdy tento článek vzniká (7. 4. 2017) je už další seminář na toto téma zcela vyprodaný. Nedivím se tomu.

Jedeme dál

Mateje Zachara, Project & Security managera společnosti Safetica už znáte z našich webových stránek i periodika ICT Network News. On byl dalším přednášejícím v řadě. Jeho svěží přednáška postupně dávkovala problémy, se kterými se lidé setkávají od krádeží citlivých informací přes lidskou chybu až k ochraně osobních údajů a zmínil i neefektivní využití ICT zdrojů. Definoval přesně toho, kdo musí chránit svá data a rozebral opět problematiku GDPR z pohledu profesionální firmy, která se zabývá implementací bezpečnostních řešení ve firmách. Zmínil i důležitost auditu, který dokáže odhalit rizika a slouží k přesnému definování chyb, kterých se firmy a lidé v nich pracující dopouštějí. Zmínil i důležitost šifrování jako nástroje zamezujícího možný únik dat a zamezující transparentnosti dat. Poté definoval na příkladu bezpečné řešení, zamezující možným únikům dat a snižující riziko mnohdy „bezhlavého“ chování zaměstnanců, vedoucího třeba i k nechtěným únikům dat. Na závěr Matej Zachar shrnul v sekci „Na co nezapomenout“ vše, s čím by měly firmy, ať se jich se GDPR týká či ne, to nejdůležitější v několika bodech. Přednáška opět skvělá s maximem důležitých a praktických informací.

Po malé přestávce, sloužící pro mnoho účastníků i jako příležitost konzultovat s přednášejícími jejich zkušenosti, pokračoval program vystoupením Ivo Rosola, ředitele vývojové divize OKsystem. Ten definoval a vymezil pojem osobní údaje a věci s tím související, aby pokračoval přiblížením technologií, zlepšující ochranu soukromí. Poté na příkladu zpracování mezd, kde jsou úzká hrdla a kde může dojít k bezpečnostním incidentům a možnému úniku dat, aby se poté věnoval podrobněji šifrování a šifrování databázových systémů. Na závěr pak rozebral problematiku existence e-mailů a nedokonalosti systému jejich přenosu a navázal systémy Instant Messagingu a sociálních sítí. I tato přednáška stojící na rozhraní mezi teorií a praktickými zkušenostmi patří k těm velmi povedeným.

Ivan Langer, partner advokátní kanceláře Pečený, Fučík, Langer se před panelovou diskuzí věnoval problematice legislativního dopadu GDPR na organizace. Definoval přesné pojmy a vyjádřil na to i své dojmy z toho, co je k dispozici v právní oblasti a co bude v nedaleké budoucnosti – a jak se tomu budou muset jednotlivé organizace přizpůsobit.

Odpolední blok začal Roman Smělý, ředitel nových médií Brave Multimedia promítnutím snímku, kde se redaktoři ptali náhodných kolemjdoucích na to, co si představují pod pojmem osobní údaje, proč je třeba je chránit a jaká rizika hrozí ze zneužití osobních dat. Celý snímek byl pojat sice v lehčím duchu, ale zatrnulo nám, že v podstatě jediný, kdo dokázal přesně vymezit pojmy, byl jeden ze dvou oslovených cizinců. Vesměs všichni lidé se úniku osobních dat obávají, ale ne všichni přesně – až na jednu studentku – věděli, proč.

S další přednáškou vystoupil Jan Svatoš, ředitel společnosti AspectWorks, který se zaměřil na oblast CRM systémů. Ten je ve většině případů v mnoha organizacích základem pro získávání kontaktů a práci s nimi. Tím pádem se silně týká osobních údajů a GDPR je nutné řešit, zvláště v návaznosti na integraci dalších systémů. Po vyslechnutí této přednášky si mnoho posluchačů uvědomilo i věci, o kterých doposud neuvažovali v souvislosti právě s CRM systémy.

Následovala další přednáška Jiřího Slabého, Senior Manager Cyber Security Consulting ze společnosti Deloitte. Ten se věnoval problematice údajů a práci s nimi, tedy například velmi důležité a často propírané problematice „být zapomenut“.

S přednáškou na téma kybernetická bezpečnost a GDPR pak vystoupil Aleš Špidla, prezident ČIMIB. Ten postavil svou přednášku na trojúhelníku ZTOPO v jehož vrcholech jsou NIS-ZKB, GDPR a eIDAS a upozornil na možná nebezpečí úniků dat.

Šárka Procházková, výkonná ředitelka nadace Dobrý anděl pak seznámila publikum se třemi otázkami pro Dobrého anděla.

Na ni navázal Aleš Teska, CEO TeskaLabs s přednáškou o mobilních aplikacích podle GDPR. A celý přednáškový maraton pak uzavřel pozitivní přednáškou, jak získat dotace na GDPR, Marek Koplík, obchodní ředitel SVI AJAK z. s.

Odpozorováno v zákulisí

Ten, kdo vydržel skoro osmihodinový maraton přednášek odcházel domů s pocitem dobře investovaných peněz, protože výběr přednášejících i volba témat přednášek patřila jednoznačně k tomu nejlepšímu u této konference. Skvělý moderátor, témata podané především z praktické stránky, to vše jsou plusy této konference, které zastínily drobný problém u ranní registrace, který lze přirovnat s nadsázkou k Cimrmanovu úsloví „Hromadili se tam horníci“.

I přesto však ani opozdilci o nic nepřišli, protože všechny přednášky byly přenášeny vnitřním okruhem i do předsálí. Takže ti, kdo přišli až těsně před začátkem přednášek, i ti, kteří se pak nechtěli tísnit v nabitém sále, absolvovali celý maraton přednášek – nebo jen některé z nich – zde, při popíjení dobré kávy a vestoje. Ostatně, bylo jich víc, a tak už při jednotlivých přednáškách zde vznikaly diskuzní kroužky, které si vyměňovaly zkušenosti s tím, jak na tom některé firmy jsou. Spíše ale se otázky točily kolem tématu, dá se to vůbec stihnout a kolik to bude stát?

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tématu GPRS, pak vám můžeme další běh Konferencí GDPR od Brave Multimedia s klidným svědomím jen doporučit. Stojí to za to!

-LiM

Související články

PRO-ENERGY FORUM 2018

Po několikaleté odmlce se opět můžete potkat s předními odborníky z několika oblastí energetiky na jednom místě. Obnovená konference PRO-ENERGY FORUM se bude konat 22. května 2018 v hotelu Rozálka v...

Program Communication Summitu 2018 je tu

Vrcholové oborové setkání seniorních manažerů v oblasti komunikace na našem trhu se uskuteční 30. 5. 2018 ve Slovanském domě v centru Prahy. Představuje novou platformu, kde se spolu...

Konference Kybernetická bezpečnost v energetice a kde na to vzít lidi

Konference se bude konat dne 15. května 2018 v PVA EXPO PRAHA Letňany.  Registrační poplatek pro členy ČIMIB a studenty zdarma. Registrační poplatek pro ostatní účastníky je 1 000,-Kč. Vstup na...

Odborná konference Marketing Live 2018

26.4.2018 proběhne v Bratislavě v hotelu Tatra odborná konference Marketing Live 2018. Konference bude rozdělena na 3 hlavní bloky: Strategický marketing, Sociálne médiá a Influencer marketing...

kalendář akcí
Inform Slovakia

Marketing Live 2018

26.4.2018
Inform Slovakia

Marketing Live 2018

26.4.2018
Gopas

TechEd-DevCon 2018

14.5.2018 - 17.5.2018
VVVI

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018

15.5.2018 - 17.5.2018
Blueevents

CFO Congress 2018

16.5.2018
ABF

FOR INDUSTRY 2018

15.5.2018 - 18.5.2018
Inform Slovakia

Dni Facility Managementu 2018

21.5.2018 - 22.5.2018
Mascotte

Bezpečná škola 2018

24.5.2018
Blueevents

Communication Summit 2018

30.5.2018
Inform Slovakia

Management Live 2018

6.6.2018
AČRA MK

DIGIMEDIA 2018

6.6.2018