slider

MS Power BI: Jak správně finanční řídit podle finančních ukazatelů či pojďme si nastavit nové finanční cíle…

12.10.2017

Minule jsme tady už psali o tom, jak se zeptat, jaké otázky si klást, tak abychom dostali správné odpovědi napříč celou firmou, a ještě tak abychom nemuseli reporty z vaší firmy složitě dostávat z mnoha tabulek.

Dnes bych ráda psala o tom, jak odpovídat – a jedna možná odpověď je právě spider analýza. Takže úplně na začátek, co to spider analýza vlastně je a z čeho se skládá?

Spider grafy jsou užitečným nástrojem pro ilustraci rovnováhy nebo nerovnováhy, stejně jako silné a slabé stránky. Spider grafy dostaly své jméno, protože se podobají pavučině, zvláště mapujete-li více než jednu sadu dat. Proto se parádně hodí pro benchmarking jako srovnání s konkurenční firmou, či s nejlepší firmou v oboru.

Takhle nějak můžete převést do spider grafu, právě finanční analýzu. Určitě to zkuste zvláště pokud chcete svou firmu už konečně začít finančně řídit a vycházet tak z finančních číslech.

 

 

 

 

 

 

Kvadrant A – Rentabilita

Kvadrant B – Likvidita

A1 – Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

B1 – Ukazatel krytí cizích zdrojů

A2 – Rentabilita tržeb (ROS)

B2 – Peněžní likvidita                                                                                      

A3 – Rentabilita úplatných zdrojů (ROCE)

B3 – Pohotová likvidita

A4 – Rentabita aktiv (ROA)

B4 – Běžná likvidita

Kvadrant C – Zadluženost

Kvadrant D – aktivita

C1 – Ukazatel zadluženosti

D1 – Obrat celkových aktiv

C2 – Ukazatel běžné zadluženosti

D2 – Doba obratu krátkodobých závazků

C3 – Ukazatel krytí stálých aktiv

D3 – Doba obratu pohledávek

C4 – Ukazatel úrokového krytí

D4 – Doba obratu zásob

 

Už jsme si ale také řekli, že jen finanční ukazatele pro vedení firmy nestačí, pojďme se společně zamyslet proč?

•             Většinu absolutních i poměrových ukazatelů lze vyčíslit až po skončení účetního období – orientace na ně vede k orientaci na krátkodobé cíle.

•             Opomíjí cíle dlouhodobé – nevážou přímo na spojitost se strategií.

•             Obecně se říká – „čím méně rozumíte firmě, tím více se spoléháte na účetní čísla“.

•             Ukazují důsledky nikoliv příčiny negativních jevů – (např. nevysvětlují, že stagnující tržby jsou důsledkem zastaralých výrobků).

•             Nepostihují – inovace, spokojenost zákazníka, význam intelektuálního kapitálu.

Chcete, se nějakým způsobem ponořit do nefinančních ukazatelů, je potřeba právě své firemní cíle namířit tímto směrem.

Příklady hmatatelné „Tvrdé“ (TANGIBLE)

 • Snížení počtu reklamací
 • Zvýšení počtu zákazníků
 • Snížení průběžné doby výroby
 • Zkrácení doby obsluhy zákazníka

Příklady nehmatatelné – „Měkké“ (INTANGIBLE)

 • Inovace
 • Firemní kultura
 • Zapojení zaměstnanců
 • Zlepšení dobrého jména firmy
 • Spokojenost nebo věrnost zákazníka
 • Zlepšení pracovního prostředí
 • Zvýšení kvalifikace pracovníků

Teď už je potřeba jen jedno, vybrat si, popřípadě si stanovit nové cíle a ty začít měřit a vyhodnocovat.

A tady už se dostáváme k Power BI, podívejte se na tyhle možnosti, kterými můžete propojit, právě Vaše účetnictví, excely, benchmarking, finanční či nefinanční ukazatele atd.

1. Data vaší firmy na přehledných dasboardech

S Power BI můžete na webu sledovat vaše důležitá data z celé vaší organizace uložená v sešitech Excelu, cloudových službách, streamovaných datech či on-premise databázích, a to využitím výpočetního výkonu cloudu.

2. Můžete vytvořit úžasné interaktivní přehledy

Power BI technologie vám nabízí desítky moderních vizualizací dat použitelných k filtrování či zvýraznění dat v jiných vizualizacích. Lze nastavit drill down ve vizuálech či vložit Visio schémata s Power BI daty. Sdílení dashboardů komukoli provedete během několika sekund.

3. Datové analýzy napříč organizací

Použitím Analysis Services můžete snadno vytvářet robustní a opakovaně použitelné modely nad svými daty, čímž zajistíte soulad mezi reportingem a analýzou ve vaší organizaci. Power BI dashboard lze vložit do jiných řešení, např. Dynamics 365.

4. Microsoft Power BI Desktop

Power BI Desktop vám dává nástroje pro transformaci, analýzu a vizualizaci dat. Můžete vizuálně prozkoumat svá data pomocí drag-and-drop postupů, aplikovat firemní design, nastavit interaktivitu a výsledek publikovat do cloudu.

5. Microsoft Power BI Mobile

Pomocí Power BI Mobile aplikací lze k reportům přistupovat kdekoli a kdykoli. Tyto nativní aplikace poskytují živé, interaktivní, mobilní přístupy k vašim důležitým informacím nezávisle na výkonu a rozlišení vašeho zařízení.

6. Microsoft Power BI Gateway

S Power BI Gateway můžete připojit své on-premise datové zdroje. Lze řídit přístup uživatelů ke konkrétním datům, naplánovat aktualizace dat, použít přímé datové dotazy či živá připojení.

Nebylo by hezké, mít své finanční rozhodování na jednom místě?

Pokud máte nějaké potíže s nastavením, nebo pokud nevíte, kde si Power BI stáhnout ozvěte se nám…

 

Související články

Letošní vánoce lámaly v eshopech rekordy

Rekord v počtu online objednávek padl ke konkrétnímu dni. Podobně jako předešlý rok se Češi do nákupů nejvíce „opřeli“ zhruba dva týdny před Vánoci, tentokrát...

V České republice podniká 10,5 tisíce firem v nových daňových rájích

Před pár dny zveřejnila Evropská unie nové seznamy daňových rájů – černý a šedý. Poukazuje tak na země, které vytváří...

Affiliate reklama zvyšuje prodeje i povědomí

Největší českou online affiliate síť nově využívá výrobce a prodejce sortimentu zaměřeného na kvalitní lůžkoviny, zdravé spaní, trendy a design. Od zařazení...

Deklarace work-life balance

Bankovní skupina společně s Evropskou zaměstnaneckou radou jako první v evropském bankovním sektoru podepsaly 28.listopadu společnou deklaraci o rovnováze pracovního a soukromého...

kalendář akcí
Gopas

NET Core Summit

27.6.2018
GrowJOB s.r.o.

Kritické myšlení PRAHA 2018

26.7.2018
Omnis

Marketing Mix Praha

13.9.2018
Gopas

HackerFest 2018

17.9.2018 - 19.9.2018
Blueevents

Brand Management 2018

19.9.2018
RADANAL, Ltd.

INDC 2018

22.9.2018 - 25.9.2018
Omnis

Marketing Mix Brno

25.9.2018
Konference Leadership Brno

Konference Leadership Brno 2018

4.10.2018
Sabris

Docuride 2018

4.10.2018